söndag 22 april 2012

2 X Doron


Efter överlevnad kommer liv, för de boende i Tel Aviv är det förenat med stor smärta, sorg och rädsla. Men här finns också värme och ibland oväntad galghumor. Saker som kanske inte behövts hållas hemliga, blir till sådant som ingen får yppa. Som skapar förvirring och väcker frågor, som inte får svar. Först när berättaren slutat att fråga kommer svaren. Där den första boken är undanglidande och läsaren hålls i samma ovisshet som huvudpersonen, är den andra avslöjande och läsaren tar del av upptäckterna i samma andetag som berättaren. Detta ger historierna helt olika karaktärer, där den första rent stilistiskt tilltalar mig mer, men där båda på varsina sätt är vibrerande skildringar om människor som efter bästa förmåga lever, var och en på sitt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du med din kommentar lämnar ett avtryck här!