lördag 21 mars 2009

[Vän i förödelsens stund]

Erik Johan Stagnelius (1793-1823). Jag kommer inte förbi honom på denna poesins dag, hans ord måste fram.

Vän i förödelsens stund, när ditt inre af mörker betäckes,
När i ett afgrundsdjup minne och aning förgå,
Tanken famlar försagd bland skuggestalter och irrbloss,
Hjertat ej sucka kan, ögat ej gråta förmår;
När från din nattomtöcknade själ eldvingarne falla,
Och du till Intet, med skräck, känner dig sjunka på nytt,
Säg, hvem räddar dig då? - Hvem är den vänliga ängel,
Som åt ditt intre ger ordning och skönhet igen,
Bygger på nytt din störtande verld, uppreser det fallna
Altaret, tändande der flamman med presterlig hand? -
Endast det mägtiga Väsen, som först ur den eviga natten
Kysste Seraphen till lif, solarna väckte till dans.
Endast det heliga Ord, som ropte åt verldarna: "Blifven!" -
Derföre gläds, o vän! och sjung i bedröfelsens mörker:
Natten är dagens mor, Chaos är granne med Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du med din kommentar lämnar ett avtryck här!