fredag 22 mars 2013

Poetrix

Lätt att Älska

POETERNA

Deras
GLANS
faller över sidorna
och pressar fram atomära regnbågar
Lätt att ÄLSKA
Poeterna
Deras

GLANS
faller över sidorna
ner i
mitt knä
Av Elise Cowen, funnen i Kvinnas Beat - 9 poeter från beatnikeran
Målning av Edward Hopper

2 kommentarer:

Tack för att du med din kommentar lämnar ett avtryck här!